Hoe staat het met jouw levenstestament?

nieuws van 16 juli

Hoe staat het met jouw levenstestament?

Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen voor het opstellen van een levenstestament. Hierin wordt vastgelegd wie keuzes en belangrijke beslissingen voor jou mag nemen wanneer jij dit zelf niet meer kunt. Denk hierbij aan omstandigheden zoals een coma als gevolg van een ongeluk of dementie.

Een levenstestament zorgt ervoor dat jij de regie houdt over jouw leven ondanks de omstandigheden waar jij je dan in bevindt. Een levenstestament is dus iets anders dan een gewoon testament. In een normaal testament staat wat er moet gebeuren met je bezittingen en schulden na overlijden.

Regie in eigen hand

Een levenstestament biedt een goede uitkomst als jij niet meer in staat bent om zelf keuzes te maken in je leven. Hierbij kun je denken aan financiële maar ook medische keuzes. De door jouw aangewezen vertrouwenspersoon kan je kaders meegeven met betrekking tot hetgeen wat je wil of juist niet. Daarnaast heb je de mogelijkheid om meerdere vertrouwenspersonen aan te wijzen of een gevolmachtigde die bevoegd is om namens jou bepaalde (rechts)handelingen uit te voeren.

Niet meer zelf in staat

Als je niet meer in staat bent om zelfstandig op een verantwoorde manier beslissingen te maken ben je wilsonbekwaam. In de praktijk worden mensen tijdelijk wilsonbekwaam of dit is een proces dat langzaam verloopt zoals bij dementie. Tevens is een levenstestament niet enkel van belang wanneer je niet meer in staat bent om zelf beslissingen te maken, ook als je dat wel bent biedt een levenstestament uitkomst wanneer je het bijvoorbeeld prettig vindt als andere mensen jouw financiële zaken regelen.

Hoe is een levenstestament opgebouwd?

Een levenstestament bestaat uit verschillende onderdelen. Namelijk uit een volmacht, vastlegging van wensen, praktische zaken en een overzicht van relevante stukken.

Heb je meer vragen over een levenstestament of wil je er zelf één opstellen? Neem dan contact op met een van onze erkende adviseurs.