Nalatenschapsplanning: waarom wachten tot later als het nu ook belangrijk is

blog van 4 februari door Ralph

Nalatenschapsplanning: waarom wachten tot later als het nu ook belangrijk is

In de praktijk zijn er veel mensen die bepaalde zaken opschuiven. Daar zijn verschillende redenen voor, zoals bijvoorbeeld tijd, geld, prioriteit en desinteresse. De kans is dan aanwezig dat je mogelijk te laat bent met het regelen van deze zaken. Hopelijk heeft dit intro je interesse gewekt om erachter te komen welk onderwerp zo belangrijk is.

Het gaat om nalatenschapsplanning! Inderdaad… de gevolgen bij overlijden. Er wordt soms iets te makkelijk gedacht over deze gevolgen: ‘dat hoeft nog niet’ of ‘dat hebben we wel geregeld’. Bij dit laatste antwoord blijkt in 90% van de gevallen dat documenten (zoals testamenten) verouderd zijn of de huidige situatie inmiddels veranderd is. Als men verwacht dat het nog niet hoeft, dan worden de negatieve gevolgen onderschat.

Wat zijn de gevolgen?

Als er niets is vastgelegd zijn mensen afhankelijk van de wetgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat er meer erfbelasting betaald moet worden, een nalatenschap bij een persoon terecht komt waarvan men het liever anders had gedaan, ruzie gemaakt kan worden over voogdij (van kinderen) en kinderen mogelijk sneller de erfenis kunnen gebruiken dan gewenst.

Een adviesgesprek kan van meerwaarde zijn

Een adviesgesprek over nalatenschapsplanning kan van flinke meerwaarde zijn. Tijdens het gesprek kan worden gekeken of de betreffende documenten nog goed zijn en wordt uitleg en advies gegeven over de mogelijkheden of verbeteringen hiervan. Daarnaast komt ook de meerwaarde van een levenstestament/volmacht aan bod, waarmee vastgelegd kan worden wie de zaken dienen te regelen als je het zelf niet meer kunt. Soms nog belangrijker dan het nalatenschapstestament. En vergeet overigens niet de mogelijkheden om te schenken op korte of lange termijn. Of eventueel schenken op papier. Deze laatste opties zijn belangrijk om te zorgen dat het vermogen zoveel mogelijk bij de familie terecht komt (i.p.v. bij een zorginstelling). En is er sprake van een partner of ouder in een zorginstelling of wordt het op korte termijn verwacht, dan kan daar een vermogensplanning voor gemaakt worden.

Dus… wacht niet tot later als nalatenschapsplanning nu ook belangrijk is!

Ralph Geerdink

Financieel adviseur particulieren

neem contact op
Ralph Geerdink