Prinsjesdag: wat zijn de gevolgen voor jouw portemonnee?

blog van 22 september door Ivo

Prinsjesdag: wat zijn de gevolgen voor jouw portemonnee?

Het is inmiddels een week geleden, de derde dinsdag van september. Deze dag spreekt de koning de troonrede uit en daarin geeft de regering aan wat het regeringsbeleid voor het komende jaar zal zijn.

Eén van de hoofdconclusies van Prinsjesdag 2020 is dat de koopkracht van alle burgers zal gaan stijgen. Om wat meer inzicht te geven in wat dit voor jou betekent, staan hier de belangrijkste punten onder elkaar.

Middeninkomens gaan er het meest op vooruit

Volgens rekenmodellen van het kabinet profiteren mensen met een middeninkomen het meest. Zij zullen er volgend jaar met ongeveer 1% het meest op vooruit gaan. Dit zal bijna de helft zijn voor mensen met een pensioen of uitkering en mensen met een hoger inkomen.

Hoe komt het dat we meer te besteden hebben?

  • De voornaamste reden dat we in 2021 meer te besteden hebben, komt door de arbeidskorting die voor werkenden hoger wordt. Tevens gaat het tarief van de eerste belastingschijf omlaag waardoor werkenden netto meer overhouden.
  • Er is minder zelfstandigenaftrek voor zzp’ers. Dit gaat van € 7.200 per jaar in 2019 naar € 3.200 in 2036.
  • Tevens komt er een hogere vrijstelling in box 3. Het vrijgestelde vermogen van belasting van spaarders en kleine beleggers zal stijgen naar €50.000 in 2021. Als je een fiscale partner hebt, betaal je pas belasting als jullie box 3-vermogen hoger is dan €100.000.
  • Als je tussen de 18 en 35 jaar bent en je koopt een woning in 2021, hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen. Tegenwoordig bedraagt dit nog 2% over de koopsom van je woning. Stel je hebt een woning met een koopprijs van €250.000 scheelt dat dus €5.000!
  • Het maximale aftrekpercentage zal volgend jaar dalen met 3%. Dit betekent dat de maximale aftrek van onder meer je hypotheekrente maximaal 43% zal zijn.
  • Er is een verlaging van 0,50 % van het eigenwoningforfait van huizen met een WOZ-waarde van €75.000 en €1.110.000. Door middel van de verlaging wordt de afbouw van de maximale hypotheekrenteaftrek gecompenseerd.
  • Verwacht wordt dat de zorgpremie met ongeveer €5 per maand zal stijgen waardoor de gemiddelde premie uitkomt op €123 per maand. Het verplichte eigen risico blijft in 2021 €385.

Vragen?

Heb je vragen over wat voor gevolgen deze plannen hebben voor jouw financiële situatie? Neem dan contact op met één van onze erkende adviseurs en zij helpen je graag verder.

Ivo Veelers

Beheerder particuliere relaties

neem contact op
Ivo Veelers