Zorgverzekering en corona

nieuws van 13 mei

Zorgverzekering en corona

Het coronavirus zorgt voor veel vragen. Daarom geven wij antwoord op de vraag wat jouw zorgverzekering precies dekt wanneer je corona krijgt omdat je bent besmet met het virus.

Geen aparte regels

Er gelden geen aparte regels voor medische zorg bij het coronavirus of verdenking daarvan. Dit betekent dat zowel de zorg van het ziekenhuis als die van de huisarts door jouw zorgverzekeraar worden vergoed.

Wat is het verschil?

Voor de zorg van je huisarts hoef je geen eigen risico te betalen, maar voor zorg vanuit het ziekenhuis geldt dit wel. Dat is dus het enige verschil. Medicijnen en ambulancevervoer zijn bijkomende medische zaken waarvoor je eigen risico moet betalen.

Eigen risico

Het eigen risico voor 2020 is vastgesteld op €385, dit is het maximale bedrag dat je in een jaar zelf zou moeten betalen. Bij veel zorgverzekeraars kan het eigen risico vrijwillig worden verhoogd. Dit kan tot een maximaal bedrag van €885. Je betaalt dan minder premie maar als je ziekenhuiszorg nodig hebt moet je zelf meer betalen. Het eigen risico kan één keer per jaar worden aangepast op het moment dat je jouw zorgverzekering voor het nieuwe jaar afsluit.

Meer vragen?

Mocht je meer vragen hebben over jouw zorgverzekering, neem dan contact op met een van onze adviseurs!